FANDOM


3d-abstract hdwallpaper viking 43459

Oleg tale:

Mit navn er Oleg...

Child af Rurik den først Rus Og jarl af Novgorod, den mægtigste by i hele Rus Riet. Rurik er Child af Ve den 3 skaber.

Jeg er kommet til jer.. DET Nordiske Broderskab for at bede om hjælp og støtte til mit land, som er i kaos.

Fjenderne fra syden har opdaget hvordan mit folks klaner kæmper indbydes imod hinanden, i stedet for at stå sammen.

Som sande Vikinger og ved Odin og Tyr at ære vores forfædre, med den arv de har givet os.

at drage på togt mod dem der tilbeder den svage Gud og tage fra dem det de ikke magter at beskytte. Jeg er kommet for knæle foran Broderskabet

Knæler ned foran dem:
og her overbringe jer mit slægt sværd, som tegn på min loyalitet.

Trækker sit sværd og ligger det foran sig: I håbe om at Broderskabet vil bringe konger og Jarler af ædel herkomst til de slaviske riger, for at samle og lede de slaviske klaner, under en fælles magt... Det Nordiske Broderskab.

Han rejser sig op igen: Jeg kommer ikke som en enkel mand og beder om disse ting, men som talsmand for hele det slaviske folk. De 18 slaviske viking klanerne har givet deres fælles samtykke herom.VI ønsker at være en del af jer og blive en del af den styre form i har her i Norden. Sammen med jer vil vi bekæmp den svage Gud og hans rakkerpak. Vi vil stå som en fælles mur af skjolde når de kommer....sammen vil vi skærme mod de horder, der vi prøve at invadere Nordren. Vi vil samme storme deres byer....ti vi er ikke bange for at døden....for os der dør i kamp venter Valhalla og et evigt liv indtil Ragnarok komme.
Han vender sig om og peger og kalder kvinden hen:
Her er Ruriks barnebarn Igor, han er knap 1 sommer og nedstammer fra de svenske vikingers kongeslægt i Uppsala. Rurik har udråbt ham som arving og jarl til Kiev, den slavisk hovedby og regner med broderskabets støtte og hjælp herom.

Hvis broderskabet beslutter at acceptere de slavisk vikingen klaner i deres fælleskab. Vil Jeg påtage mig at agere stedfortræder og mentor indtil Igor er blevet 16 sommer og hermed klar til sin omfavnelse....

han knælede igen:

Jeg vil overlade jer til jeres beslutning...og venter til i igen vil kalde mig frem og overbringe mig jeres beslutning.

Vender sig og går. Kvinden følger efter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.